Carsten Hermansen

Brænder for mit arbejde som folkeskolelærer på Mellervangskolen i Aalborg Øst.

Nogle af mine holdninger til undervisning/læring:
For at blive dygtige er vi nødt til at turde eksperimentere og grundlæggende arbejde med det læringsstof, vi har svært ved. Dette kræver tryghed, derfor er det vigtigt for mig, at arbejde for en kultur i skolen, der tillader fejl. Både fordi man kan lære af sine fejl og fordi arbejdet med det svære læringsstof er umuligt uden, at der indimellem laves fejl.

Tror på projektarbejdsformen som en bærende læringsmetode, hvor underviseren fungerer mere som inspirator og vejleder for eleverne, end som foredragsholder. Eleverne lærer mere heraf og bliver langt mere selvstændige.

Holder meget af at finde på nyt. På Mellervangskolen har vi udviklet ”Det skæve Rum”, et læringslaboratorium, hvor vi eksperimenterer med nye læringsmetoder.
Vi arbejder i små grupper, vi arbejder på tid og vi øver os i fremlæggelser og i at give hinanden brugbar feedback.

Traditionel klasseundervisning skal efter min mening fylde så lidt som muligt.

Er uddannet på Aalborg Seminarium i 1985 – har arbejdet på Mellervangskolen siden.
Udover undervisning i folkeskolen afholder jeg diverse kurser og foredrag for bl.a. AAU og UCN.
Medskaber af Det Skæve Rum på Mellervangskolen i Aalborg.

tilbage